Asfaltsarbeten vecka 33 – 34

Asfaltsarbeten vecka 33 – 34

Ända sedan Jämtkraft under 2009 och 2010 installerade fjärrvärme i vårt område, har vi haft olika problem med de markåterställningsarbeten som utförts. Det senaste är att det uppstått ett större antal sättningar och sprickbildning i de asfaltskarvar som uppkommit efter de asfaltsarbeten som utförts. Vi har, med stor hjälp från Leif Åberg, vid ett antal tillfällen påpekat detta för Jämtkraft. Detta har lett till ett antal möten mellan styrelsen (vice ordf. Mattias), Leif Åberg och representanter från Jämtkraft och NCC. Vid senaste mötet under juni 2014 gjordes en ny överenskommelse och ett avtal tecknades som reglerar hur dess sättningar och sprickor ska åtgärdas.

Asfalt

I korthet innebär avtalet att samtliga ytor där Jämtkraft asfalterat efter fjärrvärmearbetena kommer att toppbeläggas med gångbanans hela bredd. Toppbeläggning innebär att de lägger ett nytt lager asfalt, ca 2-3 cm tjockt, direkt ovanpå den befintliga asfalten. Detta görs med gångbanans hela bredd så att vi slipper de skarvar vi nu har mellan ny och gammal asfalt. Vid de ställen där grävning skett på gångbanor framför entréer kommer asfalt läggas ända fram mot entrén. Vilka ytor som berörs framgår av bifogad karta. På asfalten har dessa ytor markerats med gul och grön sprayfärg.


Asfalt markering 2

 

Dessa arbeten kommer att påbörjas i mitten/slutet av vecka 33 (det vill säga denna vecka!) och beräknas vara klara under vecka 34. Styrelsen vill uppmärksamma oss boende på ett par viktiga punkter att tänka på både före och under arbetet sker:

  • Innan asfalt läggs på gammal asfalt kommer ytorna att klistras. Det är viktigt att vara uppmärksam på det. Får man klister på skor och kläder är det svårt att få bort. Dessutom kan man dra med sig klistret inomhus. Ser ni en klistrad yta, gå runt eller ta en annan väg.
  • Vi som bor efter en yta som ska asfalteras måste innan arbetet påbörjas rensa/ta bort mossa, ogräs, brevlådor etc. Tar vi inte bort mossa/ogräs på den gamla asfalten får den nya asfalten svårt att fästa.
    Rensa mossa1
  • Under tiden då arbetet utförs kommer det att röra sig maskiner i området. Det är viktigt att föräldrar har sina barn under uppsikt så att de inte kommer i vägen för någon maskin och att alla är försiktiga och uppmärksamma. Det kan vara svårt för arbetare och chaufförer att se och höra allt som händer runt omkring dem.
  • Maskinerna bullrar. Ha tålamod och respekt för ljudnivån. Alla yrkesarbetare har hörselskydd. Tänk på att hörsel kan ta skada om ni kommer för nära maskinerna utan hörselskydd.
  • Blir det regn går det inte att asfaltera. Det kan vara bra att veta om det inte arbetas någon dag.

Har ni frågor om detta kan ni ta kontakt med någon av oss i styrelsen (helst via e-post).

Karta asfaltering
Karta asfaltering
Karta asfaltering.pdf
2.1 MB
142 Downloads
Detaljer
Märkt med: , ,

Lämna ett svar