Att tänka på vid flytt

Att tänka på vid flytt

FlyttlådaDet senaste åren har det varit många som flyttat från Södergård (och givetvis lika många som flyttat in). Flyttkarusellen ser ut att fortsätta då det just nu finns många hus ute till försäljning. Som säljare finns det en del saker styrelsen vill att du ska tänka på.

Kassören behöver veta datumet för försäljningen, namn och telefonnummer till de nya ägarna samt vem som ska betala kommande fakturan. Vanligast är att fakturan delas vid datum för försäljningen, men det händer även att säljaren och köparen kommer överens om att en av dem betalar hela fakturan. Om fakturan ska delas måste du även meddela din nya adress så att fakturan kan skickas dit. Ovan gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till kassor (@sodergard.nu).

Meddela även köparna hur det är att bo på södergård. Några viktiga punkter styrelsen tycker du ska nämna är:

 1. Samfällighet
  Vi bor i en samfällighetsförening och kortfattat  innebär det att vi har ett gemensamt ansvar för att se till att saker och ting fungerar i området. Vi har t.ex. ingen vaktmästare eller liknande som fixar saker åt oss (som att reparera/måla staket, klippa gräs, snöskottning) utan vi försöker göra detta själva så långt som det är möjligt. Är en lampa trasig i någon lyktstolpe, byter vi den själva. Material som behövs för diverse underhåll står givetvis samfälligheten för. Styrelsen måste dock ge sitt godkännande innan medlemmarna köper något. Allt som vi inte gör själva får vi tillsammans betala för (som t.ex. snöröjning). För saker vi inte kan eller inte får göra själva tar vi in någon firma som gör det åt oss.Att bo i en samfällighet innebär ett visst ansvar och samtidigt vissa begränsningar mot att bo i en egen friliggande villa. Inne på våra egna tomter är det i stort sett fritt fram att göra som vi vill. Givetvis är det bra om man innan man gör något, bygger ut verandan, målar om m.m, pratar med sina grannar (tänk på att vissa saker kräver godkänt från styrelsen och/eller bygglov). All mark utan för fastigheten tillhör samfälligheten och där får man inte göra några förändringar eller påverkan utan att ha fått godkänt av styrelsen innan.
 2. Medlemskap i föreningen
  I samband med husköpet blir man automatiskt medlem i föreningen (man äger en 1/128-del av anläggningen). Medlemskapet är bindande och kan inte sägas upp förrän huset säljs till någon annan (som då i sin tur blir ny medlem).
 3. Samfällighetsavgift
  Varje delägare i samfälligheten betalar en avgift för att täcka de kostnader vi har. Fyra gånger per år delar vi ut en faktura som ska betalas månaden efter.
 4. Årsmötet
  I mars varje år har vi ett årsmöte. Här bestämmer vi bl.a. storleken på avgiften som ska betalas och vi tar beslut om viktiga frågor som rör samfälligheten. Medlemmar som vill ta upp något på årsmötet ska lämna in en motion till styrelsen (senast datum för inlämning av motion meddelas i ett mötesprotokoll i början av året). Det är viktigt att komma på stämman och göra sin röst hörd för att påverka vad som ska ske i föreningen. På årsmötet väljs även en styrelse som har till uppgift att förvalta föreningen och genomföra de beslut som fattas på stämman.
 5. Styrelsemöten
  Ca 6-10 gånger per år har styrelsen möten. Där diskuterar styrelsen och utför de beslut årsmötet fattade. Vi tar även upp frågor i övrigt från medlemmar som lämnats till styrelsen. Om de nya ägarna har frågor, funderingar eller önskemål om att något ska göras, be dem kontakta oss. Oftast kan vi ge svar ganska snabbt om frågan inte kräver ett beslut vid ett styrelsemöte. Protokoll skickas alltid ut efter ett möte.
 6. Gårdsgrupper
  Södergård är indelat i 9 gårdsgrupper och varje gårdsgrupp har 2 gårdsombud. Gårdsombuden byts varje år (i samband med årsmötet). Gårdsombudet fungerar som styrelsens kontakt gentemot de hushåll som ingår i gården. Om t.ex. styrelsen beslutar att lekplatserna ska rensas på ogräs är det gårdsombudet vi lägger uppgiften på för att få det gjort. Givetvis ska inte gårdsombudet göra detta själv, utan hans uppgift är att samordna det hela. Gårdsombudet har en gårdspärm i vilken det bl.a. står listat ett antal uppgifter gårdsombudet har. T.ex. att hälsa nyinflyttade välkomna samt se till så att alla lyktstolpar fungerar på gården. I stort sett alla gårdar brukar ha en gemensam städdag på vårkanten, där alla gårdar går ut och städar upp efter vintern och krattar löv m.m. Väldigt många gårdar brukar även ha en gemensam gårdsfest någon gång under året. Om ni på er gård har något speciellt för er, informera även om det.
 7. Biltrafik
  Området är tänkt att vara bilfritt (gäller alla typer av fordon) och endast kortare i- och urlastning är tillåtet. Dock förekommer det ofta att bilar parkeras på gräsytor inne på området samt utanför dörren, vilket inte är tillåtet. Be dem undvika så långt det går att parkera längre stunder inne på området.
 8. Garage/parkeringsplatser
  Varje hushåll har en garageplats. Själva garagebyggnaderna tillhör samfälligheten, men platsen ingår i husköpet. Garaget ska användas för bilen och inte som förråd. Föreningen har en försäkring som täcker själva byggnaderna, men inte innehållet i det. Varje hushåll måste därför själva se till så att hemförsäkringen även täcker saker som förvaras i garaget. Vi har inga speciella besöksparkeringar utan alla parkeringsplatser som inte är en förhyrd parkeringsplats kan användas av både hushållen och besökare. På somrarna kan det vara bekvämt att parkera på parkeringen och inte köra in bilen i sitt garage, vilket gör att det lätt blir ont om parkeringsplatser för besökare. Därför är det viktigt att tänka på att ställa in sin bil i garaget även under sommarhalvåret.

När styrelsen får reda på att ett ägarbyte skett delar vi ut ett välkomstbrev tillsammans med en blankett där de nya ägarna får fylla i uppgifter som sparas i medlemsregistret (se nedan).

Medlemsuppgifter för nyinflyttade
Medlemsuppgifter för nyinflyttade
Medlemsuppgifter for nyinflyttade.pdf
294.0 KB
347 Downloads
Detaljer
Märkt med: ,

Lämna ett svar