Ränteavdrag för 2013

Ränteavdrag för 2013

Avdrag deklarationSom medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i sin inkomstdeklaration för de ränteutgifter föreningen haft under året. För 2013 har vi betalat 8901 kr i räntor. Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/128-del av detta belopp, vilket för 2013 alltså blir 69,50 kr. Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas sinsemellan.

Avdraget görs i ruta 53 (Ränteutgifter mm …) och om du vill kan du specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med texten:

”I ruta 53 har 69,50 kr gjorts i ”Avdrag – Kapital”, vilket motsvarar 1/128-del av ränteutgifterna under 2013 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Södergårds samfällighetsförening, org.nr = 716414-4177”.

Kom ihåg att deklarationen ska inlämnas till Skatteverket senast 5 maj 2014. I bifogad fil finns rutiner och ytterligare information om hur vi kommer att hantera ränteavdrag.

Ränteavdrag 2013
Ränteavdrag 2013
Ränteavdrag 2013.pdf
214.6 KB
179 Downloads
Detaljer
Märkt med: , ,

Lämna ett svar