Sopning av området

Sopning av området

SopningVid gårdsombudsmötet meddelades att ytterligare en sopning av området kommer att göras utöver den grovsopning som gjorts tidigare. Datumet för denna ”finsopning” är nu bestämt till 4 eller 5 juni (beroende på väder). För att så mycket grus som möjligt ska tas upp vill styrelsen att samtliga gårdar ser till att gångvägar och parkeringar sopas för hand innan.

Det som behöver göras är att sopa gruset ca 30 cm in på våra gångvägar och parkeringar. Även runt dagvattenbrunnar och brunnslock behöver vi sopa. Vid svängar behöver vi sopa in ännu längre, ca 50 cm. Annars får sopmaskinen det svårt att få upp allt grus. På parkeringarna är det bra om alla parkeringsplatser sopas så att grus inte ligger kvar om det finns bilar parkerade när maskinen kommer.

Märkt med: , ,

Lämna ett svar