Ränteavdrag för 2014

Ränteavdrag för 2014

Avdrag deklarationSom medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i sin inkomstdeklaration för de ränteutgifter föreningen haft under året. För 2014 har vi betalat 33321 kr i räntor. Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en 1/128-del av detta belopp, vilket för 2014 alltså blir ca 260 kr. Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas sinsemellan.

Avdraget görs i ruta 53 (Ränteutgifter mm …) och om du vill kan du specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med texten:

”I ruta 53 har 260 kr gjorts i ”Avdrag – Kapital”, vilket motsvarar 1/128-del av ränteutgifterna under 2014 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Södergårds samfällighetsförening, org.nr = 716414-4177”.

Kom ihåg att deklarationen ska inlämnas till Skatteverket senast 4 maj 2015.

Märkt med: , , , ,

Lämna ett svar