Mätning av temperatur i varmgarage

Mätning av temperatur i varmgarage

Styrelsen har nu köpt in sex trådlösa termometrar som ska användas för att avläsa temperaturen i varmgaragen (se punkt 48 i protokollet från mötet 2016-02-01). Detta för att vi ska få en bättre uppfattning av hur varmt det egentligen är i våra varmgarage och för att kunna reglera temperaturen i garagen så att alla garagelängor håller ungefär samma temperatur. Enligt uppgifter som styrelsen har ska varmgaragen hålla en temperatur om 7 grader. Detta är dock uppgifter som vi inte har kunnat bekräfta i t.ex. något protokoll utan det är uppgifter som vi fått berättat från boenden i området.

Rubicson Termometer med Bluetooth Smart
Rubicson Termometer med Bluetooth Smart

Termometrarna kan mäta både temperatur och luftfuktighet i garaget. Med en speciell app, som heter Thermsmart (android, ios), kan temperaturen dessutom avläsas trådlöst från en mobiltelefon. Detta gör det väldigt enkelt och smidigt för oss att mäta temperaturen.

Med en speciell app till en smartphone kan temperaturen i varmgaragen nu avläsas trådlöst.
Med en speciell app till en smartphone kan temperaturen i varmgaragen nu avläsas trådlöst.

Efter en första avläsning idag kl. 14:40 (+- 0 grader ute) fick vi följande värden:

Garage

G4

G5 G7 G9 G11

G13

Temperatur

11,3

11,5 11,9 15,4 10,7

10,5

Luftfuktighet

45 %

44 % 36 % 36 % 47 %

66 %

Alla garage håller en ganska jämlik temperatur utom ett garage som var betydligt varmare än de övriga. Vi fortsätter att avläsa temperaturen i varmgaragen och hoppas ha någon form av sammanställning klar till årsmötet.

Var i garagen termometrarna finns placerade framgår av bifogat dokument som du finner här nedan.

Placering av trådlösa termometrar
Placering av trådlösa termometrar
Placering-tradlosa-termometrar.pdf
434.8 KB
239 Downloads
Detaljer
Märkt med: , ,

Lämna ett svar