Kategori: Nyheter

Inlägg som är av karaktären nyheter av alla olika slag.

Uppdateringar på webben

Styrelsen har gjort vissa uppdateringar på webben. Bland annat så har kontaktvägar till styrelsen förtydligats men även vad som förväntas av oss som boenden inom området.

Årsmöte för Södergårds samfällighetsförening

Kallelse för årsmötet har skickats ut och aktuella dokument att finns här på webbsidan under http://sodergard.nu/dokument Handlingarna finnas under 2019 samt Årsmöteshandlingar.

Årsmöte för Södergårds samfällighetsförening

Kallelse för årsmötet har skickats ut och under den kommande veckan kommer aktuella dokument att läggas ut hör på webbsidan under http://sodergard.nu/dokument Handlingarna kommer finnas under 2018 samt Årsmöteshandlingar.

Märkt med: ,

Protokoll via e-post

Styrelsen vill påminna om möjligheten att få protokoll via e-post. I dagsläget är det 50 medlemmar av 128 som valt detta alternativ. Mejladress kan meddelas genom att mejla styrelsen på styrelsen@sodergard.nu  

Märkt med: ,

Byte av lister på garageportar

Ända sedan våra nya garageportar monterades har vi haft problem med de svarta listerna som sitter på insidan av portarna. Dessa har på väldigt många ställen gått sönder/spruckit av okänd anledning. Leverantören av garageportarna har nu gått med på att

Märkt med: , ,

Kallelse till årsmöte

Samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte (stämma) söndag den 20 mars 20165 kl. 18.30 i församlingsgården, Brunflo. Det är viktigt att så många som möjligt av samfällighetens medlemmar kommer på årsmötet eftersom vi ska fatta beslut i ekonomiska frågor. Samfälligheten

Mätning av temperatur i varmgarage

Styrelsen har nu köpt in sex trådlösa termometrar som ska användas för att avläsa temperaturen i varmgaragen (se punkt 48 i protokollet från mötet 2016-02-01). Detta för att vi ska få en bättre uppfattning av hur varmt det egentligen är i våra

Märkt med: , ,

Installation av elmätare i varmgarage

Enligt ett beslut vid årsmötet den 23 mars 2015 ska elmätare installeras i de varmgaragelängor som hittills inte haft någon elmätare. I går var en elektriker här och installerade totalt sex elmätare. En elmätare för varje värmefläkt i de tre varmgaragelängorna som

Ränteavdrag för 2014

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i sin inkomstdeklaration för de ränteutgifter föreningen haft under året. För 2014 har vi betalat 33321 kr i räntor. Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en

Märkt med: , , , ,

Kallelse till årsmöte

Samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte (stämma) söndag den 22 mars 2015 kl. 18.30 i församlingsgården, Brunflo. Det är viktigt att så många som möjligt av samfällighetens medlemmar kommer på årsmötet eftersom vi ska fatta beslut i ekonomiska frågor. Samfälligheten

Top