Ny finns protokollet från årsmötet gällande 2019 inlagt under dokument och 2020. Senaste protokollet från styrelsemötet som vi hade i samband med årsmötet finns inlagt under 2021.

Styrelsen väljer efter rådande omständigheter att skjuta upp årsmötet tillsvidare. Lär mer om detta i senaste styrelseprotokollet.

Styrelsen vill påminna om möjligheten att få protokoll via e-post. I dagsläget är det 50 medlemmar av 128 som valt detta alternativ. Mejladress kan meddelas genom att mejla styrelsen på styrelsen@sodergard.nu  

Bifogat finns protokollet från de två senaste styrelsemötena (2013-11-04, 2014-0127) samt protokoll på den senaste överenskommelsen med Jämtkraft angående återställning efter fjärrvärmegrävningen.

På torsdag den 7 november kl. 18:30 har styrelsen ett styrelsemöte. Om du har något du vill att styrelsen ska diskutera under mötet kan du skicka ett mejl till styrelsen@sodergard.nu eller lämna skriftligt i någon av styrelsemedlemmarnas brevlåda.