Vi har nu skapat en ny sida på vår webb gällande allmän information kring parkering. Där går det att hitta gällande trafikföreskrifter samt de regler som finns för att hyra parkeringsplats och stå i kö till en. Det finns även …

Information gällande parkeringsplatser Läs mer »

Nu finns de nya stadgarna publicerade på webben. Dessa gäller från 2021-06-13 och godkändes på senaste årsmötet.

Ny finns protokollet från årsmötet gällande 2019 inlagt under dokument och 2020. Senaste protokollet från styrelsemötet som vi hade i samband med årsmötet finns inlagt under 2021.

Sandupptagning kommer att ske i början av vecka 18 om inget oförutsett händer med vädret. Inför detta vill vi i styrelsen be respektive gård att sopa ut grus från kanterna inne på området och vid garagen. Sopa inte ihop gruset …

Sandupptagning Läs mer »

Styrelsen väljer efter rådande omständigheter att skjuta upp årsmötet tillsvidare. Lär mer om detta i senaste styrelseprotokollet.

Kallelse för årsmötet har skickats ut och aktuella dokument att finns här på webbsidan under https://sodergard.nu/dokument Handlingarna finnas under 2020 samt Årsmöteshandlingar.

Styrelsen har gjort vissa uppdateringar på webben. Bland annat så har kontaktvägar till styrelsen förtydligats men även vad som förväntas av oss som boenden inom området.

Kallelse för årsmötet har skickats ut och aktuella dokument att finns här på webbsidan under https://sodergard.nu/dokument Handlingarna finnas under 2019 samt Årsmöteshandlingar.

Kallelse för årsmötet har skickats ut och under den kommande veckan kommer aktuella dokument att läggas ut hör på webbsidan under https://sodergard.nu/dokument Handlingarna kommer finnas under 2018 samt Årsmöteshandlingar.

Styrelsen vill påminna om möjligheten att få protokoll via e-post. I dagsläget är det 50 medlemmar av 128 som valt detta alternativ. Mejladress kan meddelas genom att mejla styrelsen på styrelsen@sodergard.nu