Status vatten: Alla har nu vatten

Status vatten: Alla har nu vatten

Äntligen!

Den temporära vattenledningen är nu utlagd och alla har tillgång till
vatten igen (inte med normalt tryck längst bort på ledningen, vilket vi
redan misstänkte).

Även om det akuta läget nu är över vill de fixa till den läckande
kopplingen så snart som möjligt. Redan i morgon kommer de eventuellt att
börja med detta. I varje grop kommer därefter de kopplingar som ännu
inte är utbytta att bytas ut (oavsett om de läker eller inte) innan en
grovåterställning görs.

Framöver kommer vi från styrelsen inte göra lika många utskick, utan det
sker bara vid större eller viktigare händelser.

Med det sagt vill vi tacka alla som på något sätt hjälp till under dessa
minst sagt intensiva dagar.

Lämna ett svar