Parkering

Inom Södergårds samfällighetsförening gäller parkeringsförbud förutom på markerade parkeringsplatser. Trafik inom området är endast tillåtet vid i- och urlastning. Gällande lokala trafikföreskrifter finns att läsa på följande plats.

https://sodergard.nu/download/Lokala%20trafikforeskrifter.pdf


I området finns ett antal parkeringsplatser med motorvärmarstolpar som kan hyras. Dessa är uppdelade i ett antal områden vilka är Tolvmansvägen, Lagmansvägen 1-75 och Lagmansvägen 77-175.

Till dessa platser finns det en kölista som styrelsen hanterar och regler som att både hyra plats samt stå i kö finns att läsa på följande plats.

https://sodergard.nu/download/Koregler-motorvarmarplatser.pdf

TolvmansvägenLagmansvägen 1-75Lagmansvägen 77-175
Antal lediga platser000
Antal som står i kö051
Totalt antal platser121228
Senast uppdaterad 2024-06-18

Använd nedanstående formulär för att ställa er i kö till att hyra en parkeringsplats.