Kommande arbete gällande vattenläckan

Kommande arbete gällande vattenläckan

Vi har idag haft ett planeringsmöte med de som jobbar i området kring vilka åtgärder som blir nästa steg. Vädret som är just nu gör att det är svårt att göra något och då vi har vatten till samtliga blir det inte lika akuta jobb som genomförs.

På söndag kommer de börja att tina upp området där felet ska finnas. Detta så de ska kunna börja gräva på måndag. När de har fått fram kopplingen som finns där så kommer de ta fram den så de kan stänga av vattnet kort för några på Lagmansvägen och sedan byta kopplingen.

När vi sedan har åtgärdat huvudfelet så finns det kopplingar i lekparken på gård 4 som behöver bytas innan vi kan börja fylla igen de hål som grävts.

Vi kommer även behöva stänga av vattnet för samtliga som tidigare var utan för att kunna byta en av de större kopplingarna som finns i lekparken på gård 3 (Tolvmansvägen). Detta kommer vi planera in på ett sätt så vi informerar i tid innan det kommer att ske.

Vi kan konstatera att vi kommer behöva återställa i olika steg när kopplingarna är åtgärdade. Första blir att skyddsfylla runt rör och ledningar för att sedan lägga tillbaka massorna som grävts upp. Vissa brunnar ska bytas ut så vi har hela lock på dessa.
Där vi grävt i asfalt kommer vi behöva fylla med bergskross för att det ska gå att asfaltera när vi närmar oss varmare tider.

Vi kommer att ha en diskussion gällande hur vi ska återställa lekparkerna då vi behöver kontrollera besiktningsprotokollen för dessa så vi återställer baserat på det som besiktningen hittat.

Lämna ett svar