Status vattenläcka

Status vattenläcka

Nu har även L33-39 fått tillbaka vattnet.

Vid T-kopplingen från vattenledningen in till L33-39 har vi installerat en ny avstängningsventil. Kortsiktigt innebär det att vi kan strypa vattnet helt här om vi behöver göra något med vattenledningen bort mot L1-31. Inga hushåll innan denna nya ventil blir då påverkade utan har vatten som vanligt. Långsiktigt betyder det att vid eventuellt framtida läckage kan vi stänga av vattnet här för att snabbt/enkelt kunna utesluta om felet finns innan eller efter denna ventil.

I korsningen för gångvägen vid L39-41 var vi osäkra på om vattenledningen har dragits i en böj eller om det finns en 90-graders koppling där. När de kapade vattenledningen, för att sätta dit avstängningsventilen, passade de på att köra in en tunnare slang in i vattenledningen. Det visade sig att 11 meter fram tar det stopp, vilket innebär att det sitter en vinkel där (ytterligare en felkälla om inget visar sig vid L25-31?).

Innan vi börjar gräva en ny grop framför L25-31 passar vi på köra in samma slang från andra hållet, dvs från gropen i lekparken på gård 4 och mot T-kopplingen som går ner mot L25-31. Detta gör vi dels för att se om det tar stopp någonstans i vattenledningen innan T-kopplingen, men även om det tar stopp vid T-kopplingen (vilket skulle kunna indikera ett ”hål”). När slangen sen dras ut kan vi eventuellt se jord eller annan ”skit” på slangen.

Oavsett vad detta visar är planen sen att börja gräva fram T-kopplingen ner mot L25-31.

Lämna ett svar