Styrelsen har nu köpt in sex trådlösa termometrar som ska användas för att avläsa temperaturen i varmgaragen (se punkt 48 i protokollet från mötet 2016-02-01). Detta för att vi ska få en bättre uppfattning av hur varmt det egentligen är i våra …

Mätning av temperatur i varmgarage Läs mer »

Enligt ett beslut vid årsmötet den 23 mars 2015 ska elmätare installeras i de varmgaragelängor som hittills inte haft någon elmätare. I går var en elektriker här och installerade totalt sex elmätare. En elmätare för varje värmefläkt i de tre varmgaragelängorna som …

Installation av elmätare i varmgarage Läs mer »

Som medlem i samfällighetsföreningen har man rätt att göra avdrag i sin inkomstdeklaration för de ränteutgifter föreningen haft under året. För 2014 har vi betalat 33321 kr i räntor. Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande en …

Ränteavdrag för 2014 Läs mer »

Samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte (stämma) söndag den 22 mars 2015 kl. 18.30 i församlingsgården, Brunflo. Det är viktigt att så många som möjligt av samfällighetens medlemmar kommer på årsmötet eftersom vi ska fatta beslut i ekonomiska frågor. Samfälligheten …

Kallelse till årsmöte Läs mer »

Sophuset på övre Lagmansvägen (Lagmansvägen 77  175) har blivit påkört av snöröjarna. Det skedda söndagen 25 januari och samma dag kontaktades styrelsen av snöröjarna som berättade vad som hade hänt.  Skadorna kommer att åtgärdas av snöröjarna, men det dröjer till …

Skada på sophus Läs mer »

Ö-viksbaserade företaget KinAB har varit på besök hos oss och tvättat alla våra sopkärl. De passade även på att tvätta våra tre soprum. Allt till en kostnad av 3797 kr.

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i föreningen att parkering på gräsmattor är något vi gemensamt, vid flera årsmöten, beslutat ska vara förbjudet. Ändå förekommer det allt för ofta att vi alla slarvar med detta. Tänk på att vid upprepade förseelser …

Parkeringsförbud på gräsmattor! Läs mer »

En garageport på parkeringen vid Lagmansvägen 1 – 77 har blivit påkörd av någon. Styrelsen skulle bli tacksam om den som gjort det hör av sig. Styrelsen kommer att kontakta Garageportexperten för åtgärd och samtidigt stämma av vad som blir …

Skada på garageport Läs mer »

Nu när första snön är på gång att lägga sig på marken är det hög tid för att skruva ner gungorna och vinterförvara dem i våra förråd. Styrelsen uppmanar berörda gårdsombud att se till så att detta sker så snart …

Vinterförvara gungor Läs mer »

Ända sedan Jämtkraft under 2009 och 2010 installerade fjärrvärme i vårt område, har vi haft olika problem med de markåterställningsarbeten som utförts. Det senaste är att det uppstått ett större antal sättningar och sprickbildning i de asfaltskarvar som uppkommit efter …

Asfaltsarbeten vecka 33 – 34 Läs mer »