Uppdateringar på webben

Uppdateringar på webben

Styrelsen har gjort vissa uppdateringar på webben. Bland annat så har kontaktvägar till styrelsen förtydligats men även vad som förväntas av oss som boenden inom området.

Lämna ett svar