Styrelsen har gjort vissa uppdateringar på webben. Bland annat så har kontaktvägar till styrelsen förtydligats men även vad som förväntas av oss som boenden inom området.

Arbetet med föreningens nya hemsida har startat. För att det ska vara enkelt för vem som helst att skapa och redigera innehållet på hemsidan kommer vi att använda publiceringsverktyg WordPress. Fördelarna med WordPress är många, där bland annat den utbredda …

Ny hemsida Läs mer »