Besiktning av garage

Besiktning av garage

Fredagen den 4 oktober hade vi en besiktning av våra nya garageportar. Besiktningen utfördes av Kjell Oskar Olausson från HSB Mitt. Med under besiktningen fanns även Kenth Bengtsson från Garageportexperten samt Håkan, Robert och Leif från Södergård (de två senare var med under en del av besiktningen).

En okulär besiktning gjordes på alla garageportar utvändigt. Eftersom vi saknar huvudnyckel som passar alla garage gjordes en mer utförlig besiktning endast på de tre gemensamma garageförråden samt de närvarandes garageportar. Under besiktningen fann vi en del fel och brister som Garageportexperten kommer att fixa till senast 31 januari 2014. Trots detta godkändes arbetet och garantitiden löper från och med 2013-10-04 till och med 2018-10-04 (2 år på material och 5 år på arbetet).

De typer av fel som upptäcktes var:

  1. Popnitar som saknas
  2. Plåtskador som repor och bucklor
  3. Skador i tätningslisten mot tröskel
  4. Portar som behöver justeras i sidled

Popnitar som saknas

Besiktning av garage - popnitBesiktning av garage - popnit närbild

Bilderna ovan visar exempel på en garageport där en eller flera popnitar saknas.

Plåtskador som repor och bucklor

Besiktning av garage - plåtskadaBesiktning av garage - plåtskada närbild

På ett antal portar fanns en del plåtskador som i första hand handlade om att den övre plåtlisten av okänd anledning var invikt. Det fanns även en port med plåtskada i den nedre kanten. Garageportexperten trodde detta var något som uppstått redan vid fabriken. På några portar fanns även skrapmärken och Garageportexperten ska ta fram en färgburk med rätt nyans som vi kan använda för att bättringsmåla framtida repor och på andra sätt färgskadade områden.

Skador i tätningslisten mot tröskel

Besiktning av garage - tätningslistBesiktning av garage - tätningslist närbild

I bilderna ovan ges exempel på problem med tätningslister som inte sluter jämt mot tröskeln. På några garageportar var listen av skadad på andra sätt så som sprickor/revor i tätningslisten.

Portar som behöver justeras i sidled

Besiktning av garageport - böjd listBesiktning av garage - böjd list närbild

Den svarta anslagslisten av plast var på vissa ställen invikt i överkant. Detta beror troligtvis på att portarna inte var justerade i sidled på rätt sätt. Det är helt enkelt ingen eller för liten springa mellan port och list som gör att porten, när den stängs, fastnar i listen.

Dessa fel kommer som sagt att åtgärdas av Garageportexperten senaste 31 januari 2014. Vi kommer även att utföra en garantibesiktning efter 2 år (senast under 3 oktober 2015).

En annan sak som diskuterades under besiktningen var de glipor som på många ställen finns mellan garageportens ram och garagens balkar. Se exempel i bilderna nedan.

Besiktning av garage - springaBesiktning avgarage - springa närbild

Vi framförde åsikter om att det inte ser snyggt ut när man ser skruvarna och att det  bör sättas dit en distanslist som täcker gliporna. Vidare bör det sättas dit en distans så att man kan dra åt skruvarna riktigt och inte som nu att de bara ”sitter löst” där. Garageportexpertens svar var att detta är standardförfarande vid montage av denna typ av port.  Problemet enligt dem är att porten måste monteras centrerat i öppningen och om öppningen inte är exakt 90 grader i alla vinklar så kommer inte porten att sitta stumt mot sidorna.

Under besiktningen hade vi inte tillgång till vare sig vinkelhake eller vattenpass så detta ”problem” kunde inte kontrolleras noggrannare. Då portarna monterats enligt standardförfarande (enligt tillverkarens anvisningar) och då vi har 5 års garanti på arbetet är det i dagsläget inget som vi kommer att göra något åt.

Lämna ett svar