Installation av elmätare i varmgarage

Installation av elmätare i varmgarage


Enligt ett beslut vid årsmötet den 23 mars 2015 ska elmätare installeras i de varmgaragelängor som hittills inte haft någon elmätare. I går var en elektriker här och installerade totalt sex elmätare. En elmätare för varje värmefläkt i de tre varmgaragelängorna som var aktuella. Att det blev en mätare för varje fläkt beror dels på att själva elarbetet blev enklare så och dels för att det kan vara intressant att se skillnader i förbrukning mellan de olika fläktarna.

Vi mäter nu elförbrukningen på totalt 36 varmgarageplatser (4 garagelängor) av totalt 41 st. Detta kommer att ge oss en bra bild över hur mycket varmgaragen förbrukar, vilket resulterar i en mer rättvis debitering för ägarna av varmgaragen.

Installation av elmätare i varmgarage - bild 1

Installation av elmätare i varmgarage - bild 2

 

Lämna ett svar