Parkeringsförbud på gräsmattor!

Parkeringsförbud på gräsmattor!

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i föreningen att parkering på gräsmattor är något vi gemensamt, vid flera årsmöten, beslutat ska vara förbjudet. Ändå förekommer det allt för ofta att vi alla slarvar med detta. Tänk på att vid upprepade förseelser kan böter på 500 kr delas ut.

Vid parkeringsplatsen på Lagmansvägen 77 – 175 har situationen under sommaren och hösten varit som mest allvarlig. Mycket beroende på att medlemmarna vid denna parkering har flest antal bilar per hushåll jämfört med övriga Södergård (1,63 bilar/hushåll vid senaste undersökningen). När vi slarvar med att ställa in bilen i garagen blir det lätt brist på lediga parkeringsplatser.

Hur som helst är det INTE TILLÅTET att parkera på gräsmattorna Så här får det inte fortsätta att se ut framöver:

Parkering på gräsmatta bild 1

Parkering på gräsmatta bild 3

Parkering på gräsmatta bild 2

Om det inte finns någon ledig parkeringsplats på parkeringen närmast där du bor har vi i stort sett bara två alternativ. Antingen kollar vi på en annan parkering om det finns några lediga platser och ställer oss där, eller parkerar vi längsmed Lagmansvägen/Tolvmansvägen där det är tillåtet att parkera. Observera att kommunens parkeringsregler gäller efter dessa vägar.

Styrelsen håller på att undersöka vilka möjligheter vi har för att anlägga fler parkeringsplatser. Detta genom att kontakta juristerna på Villaägarnas Riksförbund för att höra efter vad som är tillåtet att göra i en samfällighet som våran.

 

Lämna ett svar