Ända sedan våra nya garageportar monterades har vi haft problem med de svarta listerna som sitter på insidan av portarna. Dessa har på väldigt många ställen gått sönder/spruckit av okänd anledning. Leverantören av garageportarna har nu gått med på att …

Byte av lister på garageportar Läs mer »

Styrelsen har nu köpt in sex trådlösa termometrar som ska användas för att avläsa temperaturen i varmgaragen (se punkt 48 i protokollet från mötet 2016-02-01). Detta för att vi ska få en bättre uppfattning av hur varmt det egentligen är i våra …

Mätning av temperatur i varmgarage Läs mer »

Enligt ett beslut vid årsmötet den 23 mars 2015 ska elmätare installeras i de varmgaragelängor som hittills inte haft någon elmätare. I går var en elektriker här och installerade totalt sex elmätare. En elmätare för varje värmefläkt i de tre varmgaragelängorna som …

Installation av elmätare i varmgarage Läs mer »

Styrelsen vill påminna alla medlemmar i föreningen att parkering på gräsmattor är något vi gemensamt, vid flera årsmöten, beslutat ska vara förbjudet. Ändå förekommer det allt för ofta att vi alla slarvar med detta. Tänk på att vid upprepade förseelser …

Parkeringsförbud på gräsmattor! Läs mer »

En garageport på parkeringen vid Lagmansvägen 1 – 77 har blivit påkörd av någon. Styrelsen skulle bli tacksam om den som gjort det hör av sig. Styrelsen kommer att kontakta Garageportexperten för åtgärd och samtidigt stämma av vad som blir …

Skada på garageport Läs mer »

Fredagen den 4 oktober hade vi en besiktning av våra nya garageportar. Besiktningen utfördes av Kjell Oskar Olausson från HSB Mitt. Med under besiktningen fanns även Kenth Bengtsson från Garageportexperten samt Håkan, Robert och Leif från Södergård (de två senare …

Besiktning av garage Läs mer »